Powershell: Cmdlets

Z MiS
Verze z 1. 2. 2018, 13:55; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Commandlety

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem

Zpracování objektů

Compare-Object

Správa počítače

New-LocalUser -Name username -Password xxxx
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
Informace o počítači
Get_WmiObjects

Active Directory

Get-ADComputer

Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -name dir
GetAlias -Definition Get-ChildItem
Příklad


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje