Powershell: Nápověda

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Get-Help téma

Get-Help *Service*
-ShowWindow
-Examples
-Detailed
-Full
-Online


Popis syntaxe

[...]
<DataType>
<DataType>[]
Get-Verb
Show-Command


Tematická nápověda

Get-Help About_téma


Best-practice

...commandlet... | Get-Member
-ShowWindow

Aktualizace nápovědy

Update-Help


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje