Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přidáno zjištění verze Windows.)
(Upřesněno vytváření účtu)
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.)
Řádka 12: Řádka 12:
 
Další commandlety pro práci se soubory a adresáři:
 
Další commandlety pro práci se soubory a adresáři:
 
[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/samples/working-with-files-and-folders?view=powershell-6 Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders]
 
[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/samples/working-with-files-and-folders?view=powershell-6 Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders]
 +
  
  
 
== Zpracování objektů ==
 
== Zpracování objektů ==
 
  Compare-Object
 
  Compare-Object
 +
  
  
 
== Správa počítače ==
 
== Správa počítače ==
 +
  
 
=== Uživatelské účty ===
 
=== Uživatelské účty ===
* Vytvoření účtu
+
 
 +
; Vytvoření účtu
 +
* Vytvoření účtu (systém se zeptá na heslo)
 +
New-LocalUser -Name ''username'' -FullName "''Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce''"
 +
* Vytvoření účtu s nastavením hesla
 
  $Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu ''username''" -AsSecureString
 
  $Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu ''username''" -AsSecureString
  New-LocalUser -Name ''username'' -Password $Pass
+
  New-LocalUser -Name ''username'' -FullName "''Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce''" -Password $Pass
 +
* Vytvoření účtu bez hesla
 +
New-LocalUser -Name ''username'' -FullName "''Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce''" -NoPassword
 +
 
 +
; Zařazení uživatelského účtu do skupiny
 +
Add-LocalGroupMember -Group "''Skupina''" -Member "''username''"
 +
 
 +
<div class="Poznamka">
 +
Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z&nbsp;těchto dvou skupin:
 +
* <code>Users</code> ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
 +
* <code>Administrators</code> ... bude to účet správce
 +
</div>
 +
 
 +
; Nastavení účtu
 
* Změna hesla
 
* Změna hesla
 
  $Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
 
  $Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Řádka 29: Řádka 49:
 
* Změna jména
 
* Změna jména
 
  Set-LocalUser ''username'' -FullName "''Nové jméno''"
 
  Set-LocalUser ''username'' -FullName "''Nové jméno''"
 +
  
 
=== Správa počítače ===
 
=== Správa počítače ===
Řádka 50: Řádka 71:
 
* Vypíše edici a verzi systému.
 
* Vypíše edici a verzi systému.
 
</div>
 
</div>
 +
  
 
=== Active Directory ===
 
=== Active Directory ===
 
  Get-ADComputer
 
  Get-ADComputer
 
*Povinný přepínač s filtrováním - nějaký
 
*Povinný přepínač s filtrováním - nějaký
 +
 +
 +
 +
== Podpůrné nástroje ==
 +
Get-FileHash ''soubor'' [-Algorithm MD5 | SHA256 | ...]
 +
* Generuje otisk zadané [[Hashovací funkce| hashovací funkce]] (výchozí hashovací funkce je SHA256).
 +
  
  
Řádka 73: Řádka 102:
 
*Chová se jako objekt s dílčími podobjekty.
 
*Chová se jako objekt s dílčími podobjekty.
 
*$x.Element.Subelement[0]. ...
 
*$x.Element.Subelement[0]. ...
 +
 +
  
  
Řádka 84: Řádka 115:
 
  -Verbose
 
  -Verbose
 
*Co nejvíc vysvětlujících komentářů
 
*Co nejvíc vysvětlujících komentářů
 +
 +
  
 
== Aliasy ==
 
== Aliasy ==
Řádka 101: Řádka 134:
 
* ls &rarr; Get-ChildItem
 
* ls &rarr; Get-ChildItem
 
</div>
 
</div>
 +
 +
  
 
== Související stránky ==
 
== Související stránky ==

Verze z 22. 6. 2020, 07:12


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

Vytvoření účtu
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce"
$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -Password $Pass
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -NoPassword
Zařazení uživatelského účtu do skupiny
Add-LocalGroupMember -Group "Skupina" -Member "username"

Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z těchto dvou skupin:

  • Users ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
  • Administrators ... bude to účet správce
Nastavení účtu
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"


Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product
 Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
  • Vypíše edici a verzi systému.


Active Directory

Get-ADComputer


Podpůrné nástroje

Get-FileHash soubor [-Algorithm MD5 | SHA256 | ...]


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje