Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Přidáno generování hashovacích funkcí.)
(Uživatelské účty: Zařazení do skupiny Users, odstranění hesla)
Řádka 26: Řádka 26:
 
  $Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu ''username''" -AsSecureString
 
  $Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu ''username''" -AsSecureString
 
  New-LocalUser -Name ''username'' -Password $Pass
 
  New-LocalUser -Name ''username'' -Password $Pass
 +
* Zařazení uživatelského účtu do skupiny
 +
Add-LocalGroupMember -Group "''Skupina''" -Member "''username''"
 +
<div class="Poznamka">
 +
Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z&nbsp;těchto dvou skupin:
 +
* <code>Users</code> ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
 +
* <code>Administrators</code> ... bude to účet správce
 +
</div>
 
* Změna hesla
 
* Změna hesla
 
  $Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
 
  $Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Řádka 31: Řádka 38:
 
* Změna jména
 
* Změna jména
 
  Set-LocalUser ''username'' -FullName "''Nové jméno''"
 
  Set-LocalUser ''username'' -FullName "''Nové jméno''"
 +
* Odebrání hesla &mdash; uživatel bude bez hesla
 +
Set-LocalUser ''username'' -NoPassword
  
 
=== Správa počítače ===
 
=== Správa počítače ===

Verze z 19. 6. 2020, 09:40


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
Add-LocalGroupMember -Group "Skupina" -Member "username"

Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z těchto dvou skupin:

  • Users ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
  • Administrators ... bude to účet správce
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"
Set-LocalUser username -NoPassword

Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product
 Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
  • Vypíše edici a verzi systému.

Active Directory

Get-ADComputer


Podpůrné nástroje

Get-FileHash soubor [-Algorithm MD5 | SHA256 | ...]


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje