Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Společné přepínače: Úprava vzhledu, drobné doplnění)
(Správa počítače: Doplněno o Win32_Product)
Řádka 31: Řádka 31:
  
 
=== Správa počítače ===
 
=== Správa počítače ===
 +
 +
; Součásti Windows
 
* Povolení/zákaz Hyper-V
 
* Povolení/zákaz Hyper-V
 
  Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
 
  Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
 
  Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
 
  Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
  
 +
 +
; <code>Get_WmiObject</code> &mdash; informace o počítači
 +
* Může provádět jen správce (spusťte PowerShell jako správce):
 +
  Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 
* Informace o počítači
 
* Informace o počítači
Get_WmiObjects
+
  Get-WmiObject -Class Win32_Product
* Get_WmiObjects -class win32_bios
+
* Informace o nainstalovaných aplikacích.
  
 
=== Active Directory ===
 
=== Active Directory ===

Verze z 7. 1. 2020, 10:56


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose

Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem

Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje