Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přidána změna hesla. Změna struktury.)
(Přidán odkaz na příkazy pro práci se soubory.)
Řádka 6: Řádka 6:
 
  Get-ChildItem
 
  Get-ChildItem
 
*Aliasy: <code>ls</code>, <code>dir</code>
 
*Aliasy: <code>ls</code>, <code>dir</code>
 +
New-Item -ItemType Directory/File
 +
* Vytvoření adresáře/souboru.
 +
Copy/Remove-Item
 +
 +
Další commandlety pro práci se soubory a adresáři:
 +
[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/samples/working-with-files-and-folders?view=powershell-6 Docs.Microsoft.com &rarr; Working with Files and Folders]
  
  

Verze z 7. 1. 2020, 08:39


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
Get_WmiObjects

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -name dir
GetAlias -Definition Get-ChildItem
Příklad


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje