Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Vytvoření stránky.)
 
(Přidána změna hesla. Změna struktury.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
[[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:OSY]][[Category:Windows]][[Category:Powershell]][[Category:Příkazový řádek]]
 
[[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:OSY]][[Category:Windows]][[Category:Powershell]][[Category:Příkazový řádek]]
  
== Commandlety ==
+
== Práce se soubory ==
 
+
===Práce se soubory ===
+
 
  Set-Location
 
  Set-Location
 
*Aliasy: <code>cd</code>
 
*Aliasy: <code>cd</code>
Řádka 9: Řádka 7:
 
*Aliasy: <code>ls</code>, <code>dir</code>
 
*Aliasy: <code>ls</code>, <code>dir</code>
  
=== Zpracování objektů ===
+
 
 +
== Zpracování objektů ==
 
  Compare-Object
 
  Compare-Object
 +
 +
 +
== Správa počítače ==
 +
 +
=== Uživatelské účty ===
 +
* Vytvoření účtu
 +
$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu ''username''" -AsSecureString
 +
New-LocalUser -Name ''username'' -Password $Pass
 +
* Změna hesla
 +
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
 +
Set-LocalUser ''username'' -Password $Pass
 +
* Změna jména
 +
Set-LocalUser ''username'' -FullName "''Nové jméno''"
  
 
=== Správa počítače ===
 
=== Správa počítače ===
* New-LocalUser
 
New-LocalUser -Name username -Password xxxx
 
 
* Povolení/zákaz Hyper-V
 
* Povolení/zákaz Hyper-V
 
  Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
 
  Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
 
  Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
 
  Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
  
; Informace o počítači
+
* Informace o počítači
 
  Get_WmiObjects
 
  Get_WmiObjects
 
* Get_WmiObjects -class win32_bios
 
* Get_WmiObjects -class win32_bios
Řádka 27: Řádka 37:
 
*Povinný přepínač s filtrováním - nějaký
 
*Povinný přepínač s filtrováním - nějaký
  
=== Práce s textem ===
+
 
 +
== Práce s textem ==
 
  ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
 
  ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
 
*Převede na text, ale nemusíme to nutně zapisovat do souboru &mdash; můžeme dále zpracovávat.
 
*Převede na text, ale nemusíme to nutně zapisovat do souboru &mdash; můžeme dále zpracovávat.
Řádka 62: Řádka 73:
 
* Get-Alias -Name ''Zástupný_příkaz''
 
* Get-Alias -Name ''Zástupný_příkaz''
 
  Get-Alias -name dir
 
  Get-Alias -name dir
* Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
+
* Get-Alias -Definition ''Zastoupený-příkaz''
 
  GetAlias -Definition Get-ChildItem
 
  GetAlias -Definition Get-ChildItem
  
 
; Příklad:
 
; Příklad:
*dir &rarr; Get-ChildItem
+
* dir &rarr; Get-ChildItem
*ls &rarr; Get-ChildItem
+
* ls &rarr; Get-ChildItem
  
  

Verze z 13. 6. 2019, 06:16


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
Get_WmiObjects

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -name dir
GetAlias -Definition Get-ChildItem
Příklad


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje