Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zopakujte si ze základní části školení

Plán cvičební činnosti, cíle

Příklady cvičebních jednotek

U každého typu cvičební jednotky

  • Na videu nebo v reálu si prohlédněte cvičební jednotku daného typu.
  • Identifikujte základní části cvičební jednotky a charakterizujte je.
  • V čem jsou činnosti v této hodině specifické ve srovnání s běžnou gymnastickou hodinou?
  • Uveďte činnosti, které jsou pro daný typ hodiny charakteristické.

Hodina cvičení s hudbou

Gymnastická hodina žactva

Hodina předškolních dětí či rodičů s dětmi

Úkoly: Podle ukázky řekněte, co procvičuje daná hra/hříčka/cvik.

  • „Máme ruce, máme dlaně, mýdlo s vodou patří na ně! A po mýdle dobré jídlo, a po jídle zase mýdlo!"

Uveďte cvičení, která nejsou vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Hodina pro seniory

Uveďte cvičení, která nejsou vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Výlet

Alternativy — pozor na povinné vybavení!

Úkoly: Jak byste v přírodě realizovali:

  • rozvoj síly,
  • balanční průpravu,
  • rozvoj obratnosti,
  • rozvoj vytrvalosti,
  • rozvoj flexibility.

Snažte se vždy využít herní formy či činnosti, kterou je třeba realizovat (příprava ohně, překonání překážek na cestě,...).

Hodina volejbalu

Atletická hodina

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje