Hashovací funkce

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Hashovací funkce

Je to matematické funkce s následujícími vlastnostmi:

Různé vstupní texty tedy mohou generovat stejný výstup.

Výstup hashovací funkce nazýváme „otisk“ (fingerprint).

Jako příklad použijme funkci SHA256:
  • pro vstupní text: pokus
  • je otiskem 256tibitové číslo: 483266AE0E0F9CF73864117EE7A2B14A3FCAF0158487F7E281C7A0BC0D9712CD.


Použití

Ukládání hesel

Postup při přihlašování

Všimněte si, že teoreticky se může stát, že někdo zadá jiný text než vaše heslo, a přesto ho systém přihlásí, protože se náhodou budou shodovat otisky vašeho hesla a zadaného textu.

U dobrých hashovacích funkcí splňujících požadavky by taková situace měla být nepravděpodobná.

Elektronický (digitální) podpis

Ověření správnosti staženého souboru


Požadavky na hashovací funkce

Aby hashovací funkce plnila svou funkcí, musí být výpočetně složité:

Dále:

Při použití hashovacích funkcí neříkejte, že zprávu zašifrujeme!!!

Viz také: Kódování-šifrování-hashování


Příklady hashovacích funkcí

SHA
MD5
Tiger
Zkuste si spočítat hashovací funkci SHA 256 pro své jméno a příjmení, nebo pro jiný text:

XorBin.com → SHA256 Hash Calculator


Nástroje

HashCalc
On-line generátory otisků
Generátory v příkazovém řádku
sha256 text
Get-FileHash setup.exe

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje