Vstup a výstup procesů, přesměrování

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


„Write programs that do one thing and do it well.
  Write programs to work together.
  Write programs that handle text streams, because that is an universal interface.“

       Douglas McIlroy


Obsah

K čemu je přesměrování vstupů?


Procesy v Unixu a Linuxu

Přesměrování vstupů je vlastně způsob komunikace mezi procesy. Proces si můžeme představit jako černou skříňku s:

Vstup a výstup programů pak můžeme navzájem propojit.


Varianty přesměrování

Přesměrování standardního výstupu do souboru
ls -l > ~/obsah_adresare.txt
echo "Druhy adresar:" >> ~/obsah_adresare.txt
ls druhy -l >> ~/obsah_adresare.txt


Přesměrování chybového výstupu do souboru
cp a b 2> /dev/null
mv archiv.tar.gz zalohy 2> ~/zaloha_chyby.log


Přesměrování standardního vstupu


Propojení programů
ls | sort | head
cat /etc/passwd | cut -d : -f 1 | sort
Poznámka: Funkci použitých příkazů najdete v kapitole #Filtry.
Další příklady
cat /proc/meminfo
cat /proc/meminfo | head
cat /proc/meminfo | head -n 1 > memory.txt
cat /proc/meminfo | grep Free
cat /etc/passwd | grep student

Speciální soubory

Virtuální soubory reprezentující standardní vstup a výstup
Pomocné
cp ~/ahoj.txt /home/student/ahoj.txt 2> /dev/null

Viz také: Významné složky GNU/Linuxu.


Filtry

Jako filtr označujeme program, který čte data ze standardního vstupu a zapisuje výsledky na standardní výstup. Typické unixové programy se chovají jako filtry.

tar --help | less
head /proc/meminfo
head -n 1 /proc/meminfo
head -5 /proc/meminfo
tail /var/log/apache2/error_log
tail -5 /var/log/apache2/error_log
tail -n 8 /var/log/apache2/error_log
ls | wc -l
tar -c * | gzip > archiv.tar.gz
tar -czf archiv.tar.gz *
tar -xzf archiv.tar.gz
head /etc/passwd | sort
cut -d : -f 3,4 /etc/group | sort -nr
$ date | tee file1 file2   
Thu Jun 10 11:10:34 CEST 2004
$ cat file1   
Thu Jun 10 11:10:34 CEST 2004
Úkoly

Hrátky — filtr cat;)

cat
cat > /dev/stdout
cat > pokus.txt
cat /dev/stdin
cat < /etc/passwd


Filtr grep

Příklady použití
ls | grep a.[0-9]\.jpg
Úkoly
Pokus potřebujete vzory nahradit jinými, můžete využít sed.

Filtr cut

Parametry
-d :
-f 1,3
Příklad
cut /etc/passwd -d : -f 1,6

Zopakujte si


Cvičení — vyzkoušejte si!

Řešení cvičení najdete úplně na konci textu.


Úkoly

Úkol 1. — Formátovaný výstup
---------------
Adresář:
/home/student
obsahuje soubory:
Desktop
Downloads
a.txt
----------------
Úkol 2. — Špatné filtrování?
echo Eduard; Karásek; karaed@seznam.cz; 48 > data.txt
echo Karel; Seznamicz; karel@seznamicz.cr; 25 >> data.txt
echo Jana; Dolanská; dolanska@centrum.cz; 37 >> data.txt

cat data.txt | grep @seznam.cz


Řešení cvičení

ls > vypis.txt
ls /etc | wc -l
ls /etc | grep w | wc -l
ls /etc | grep w | wc -l >> vypis.txt
ls /bin | less
ls /proc | sort | tail -5
cat /proc/cpuinfo | grep model
cat /etc/passwd | cut -d : -f 1 | sort -r
head -6 ~/.bash_history | tail -3

Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje