Virtualizace ukoly

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Práce s virtuálním strojem

 1. Vytvořte nový virtuální počítač.
  • Určený pro operační systém Windows.
 2. Vytvořte nový virtuální pevný disk
  • dynamicky se zvětšující,
  • umístěte ho do kořenové složky D:\,
  • název disku bude win_prijmeni_rok.vdi.

Instalace Windows na virtuální stroj

 1. Vložte do virtuální mechaniky obraz ISO instalačního DVD Windows.
  • Po spuštění virtuálního stroje: Zařízení-> CD/DVD zařízení, vyberte obraz .iso.
  • Instalační DVD by mělo být ve složce D:\images nebo ho zkopírujte ze síťového disku \\dilna\instalacni-obrazy.
 2. Spusťte počítač, nastartujte systém z CD a nainstalujte Windows.

Klonování a snímky pevného disku

 1. Klonujte vzniklý pevný disk a vytvořte druhý virtuální počítač s využitím naklonovaného disku.
 2. Vytvořte snímek disku, proveďte na stroji změnu a pak snímek obnovte.
  • Změnou může být například vytvoření složky na ploše.
  • Typicky se používá tak, že změnou je instalace SW, který chcete vyzkoušet.


Další nastavení virtuálního stroje

 1. Nainstalujte Přídavky pro hosta (Virtual Machine Additions)
  • Zkontrolujte:
   1. myš musí volně přecházet z a do okna virtuálního stroje.
   2. při změně velikosti okna virtuálního stroje se přizpůsobí rozlišení.
 2. Nastavte složku D:\vms-share jako sdílenou složku a zkuste k ní přistupovat z virtuálního stroje.
  • Zkontrolujte: zobrazte obsah složky z virtuálního stroje.
 3. Nastavte síťovou kartu do režimu síťový most.
  • Zkontrolujte: zobrazte IP adresu, měla by být ze stejné sítě jako IP adresa skutečného stroje.

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje