Virtualizace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání
Motto

Virtuální hospoda? Konferenční hovor na Skype a basa lahváčů :-D

Petr Juřena, bývalý žák OA

Obsah

Co znamená „virtuální“

Slovíčko „virtuální“ v oblasti výpočetní techniky

 1. Zajištění nezávislosti SW na HW
  • Virtualizace HW (platformy)
   • SW je spouštěn v prostředí, díky kterému je nezávislý na konkrétním HW
   • Touto variantou se zabýváme dále.
  • Emulace API (viz dále)
  • Virtualizace úložného prostoru
   • Disková pole, kde více fyzických disků spojíme do jednoho virtuálního úložiště a naopak jedno fyzické úložiště můžeme rozdělit na více virtuálních.
  • Virtualizace síťových zařízení
   • Jeden velký a rychlý router/switch/jiné zařízení lze rozdělit na více virtuálních.
 2. Simulace reálného života, kterou nám zprostředkovává počítač
  • virtual reality (VR)
  • virtual world
 3. Počítačová náhrada něčeho, co se běžně řeší bez počítačů
  • virtual community
  • virtual library
  • virtual conference — schůzka či konference, při které je každý účastník jinde a komunikaci zabezepčuje software.
 4. Náhrada jedné věci jinou, která se na venek chová stejně
  • virtual private network (VPN)


Virtualizace (Virtualization)

Pojem virtualizace obecně
Z předchozího studia již znáte


„Historie virtualizace“

Jak moc byl v historii SW závislý na konkrétním HW?

Virt historie.png

Virtualizace je možná i díky růstu výkonu počítačů.

Nezaměňujte pojmy

Virtualizace HW × simulace HW

Příklady simulace: Cisco Packet Tracer, simulátor automobilu v autoškole či letadla pro výuku pilotů,...

 • Zařízení v Packet Traceru se na venek chovají stejně jako skutečná zařízení. Nemůžeme ale použít Packet Tracer jako náhradu skutečného routeru, protože ve skutečnosti k žádnému přenosu dat sítí nedochází.
 • Simulátor automobilu v autoškole se chová stejně jako skutečný automobil. Ale nemůžeme ho využít pro cestu do práce, protože ve skutečnosti nikam nejede, jen se obraz promítá na virtuální čelní sklo.
Virtualizace HW × emulace API

Příklad emulace API: nástroj Wine

 • Jedná se o nástroj pro Linux, který umožňuje spouštět aplikace Windows v Linuxu.
 • Nejedná se ale o virtualizaci HW — každé volání API Windows se realizuje prostřednictvím volání API Linuxu.
 • Aplikace → (API Win32) → Wine → (API Linuxu) → Linux → hardware
 • Přitom API Win32 a Linuxu nenabízí ekvivalentní služby, takže některé služby je třeba realizovat jako volání několika jiných služeb Linuxu, nebo část z nich realizovat softwarově.


Virtualizace OS (platform virtualization)

Aplikace → Virtuální OS → Hypervizor → (Hostující OS →) hardware

Proč virtualizovat?

Co virtualizace nabízí?
 1. Spouštění programů pro různé operační systémy na jednom počítači
  • Všechny operační systémy mají běžet zároveň.
 2. Spouštění SW, který vyžaduje starší nebo netypický HW
 3. Testování prostředí bez rizika poškození hlavního systému
  • Jednoduché vyzkoušení alternativní konfigurace OS
  • Testování nastavení
  • Nastavení vyšších oprávnění pro jiné uživatele — aniž by mohli poškodit hlavní systém
  • Vývoj operačních systémů
 4. Úspora prostředků za HW a energii
  • Proč? Virtualizace sama přece část výkonu spotřebuje...
 5. Snazší správa
  • Rychlé vytváření konfigurací podle šablony.
  • Kopírování stávající konfigurace.
 6. Efektivnější využití výkonu
  • Proč? Virtualizace sama přece část výkonu spotřebuje...
 7. Vývoj programů, které musí fungovat na různých platformách
  • Vývoj SW, který musí běžet na více operačních systémech a testovat na mnoha HW zařízeních je nepraktické
Problémy
 1. Hypervizor sám spotřebuje část výpočetního výkonu (různý podíl podle způsobu virtualizace, ale vždy nějaký výkon potřebuje).
 2. Pokud provozujeme více virtuálních strojů, dochází k opakovanému ukládání stejných dat.
  • Třicet virtuálních strojů s OS Windows bude zabírat samo o sobě cca 600 GB místa — přitom se většina kódu bude opakovat třicetkrát.
Náměty k zamyšlení
 1. Jak může vést virtualizace k úspoře nákladů na HW???
  Veškeré běžící aplikace přece musí běžet stále! Sice nyní poběží na jednom počítači, ale ten musí být o to výkonnější!
  (A naopak dokonce část výpočetního výkonu spotřebuje správa virtuálních strojů, takže celkový nutný výpočetní výkon je dokonce vyšší!)
 2. A obdobně — jak může vést virtualizace k úspoře energie???

Virt vyhody.png

Přístupy ke zrychlení virtualizace

Kontejnery


HW požadavky

 1. Dostatek paměti pro hostitelský OS i pro virtuální OS
  • V současnosti (2010) musí být obvykle operační paměť pro virtuální stroj vyhrazena trvale v celé velikosti, bez ohledu na aktuální využití.
 2. Dostatek místa na pevném disku
  • Virtuální pevné disky lze omezit, aby zabíraly jen tolik místa, kolik je na nich aktuálně zapsáno dat.
 3. Pro některé přístupy vyžadují sadu instrukcí pro HW-podporu virtualizace:
  • Intel VT-x
  • AMD V
  • Úkol: Najděte příklad tří typů procesorů s podporou virtualizace OS.


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje