Přístup procesů do paměti

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Pravidla pro běh více procesů


Jak data ochránit?

Obsah registrů procesoru → uloží se do paměti
Obsah operační paměti → musí zůstat


Postup při práci s pamětí

Řešení
Na schématu dále je virtuální paměť jednotlivých procesů znázorněna modrými sloupci. U každého sloupce je uvedeno číslo procesu (PID) procesu, jemuž tato virtuální paměť patří.

Toto omezení je řešeno přímo na úrovni hardware procesoru:

  • Procesor má při provádění instrukcí procesu informaci o tom, zda se jedná o běžný proces, nebo zda se jedná o systémový proces — součást jádra operačního systému. Podle toho procesor řeší požadavky na práci s operační pamětí odlišně. Proto žádný proces nemůže omylem ani záměrně tuto kontrolu obejít.
  • Problém by mohl nastat jedině tehdy, kdy by operační systém při spouštění procesu špatně nastavil příznak a spustil běžný proces jako systémový.
Postup při alokaci paměti
Postup při čtení/zápisu z/do paměti

Schéma zápisu do paměti

Modré sloupce — virtuální paměť procesů
Žlutý blok — skutečná operační paměť
Pristup procesu do pameti.png


Swappování — co když se data do (fyzické) paměti nevlezou?

Nevýhody swappování
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje