Tvorba software

Z MiS
Přejít na: navigace, hledáníObsah

Fáze projektu

Formulace slovního zadání

Analýza

Charakteristika
Řešíme
Testujeme

V rámci analýzy řešíme věci a akce z reálného světa, tomu odpovídá i terminologie. Minimálně používáme specializované pojmy ze světa IT, výstupům by měl rozumět i zákazník.

Zatím se NEbavíme o:

  • softwarovém či hardwarovém způsobu řešení,
  • algoritmech,
  • způsobu ukládání dat,...

Návrh

Implementace

Nasazení

Údržba

Vyřazení z provozu


Profese

Informatika jako věda

Informatik

Programování a věci úzce související

Softwarový inženýr (vývojář) ~ analytik
Kodér ~ programátor

Další role v  týmu

Tester
Projektový manažer
UX specialista
Grafik
Kreativec


Proč začínat na papíře/obrázku?


Pojmy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje