Algoritmus

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úloha

Problém

Definice problému

Algoritmus

Schematický postup řešení určitého problému, který je konečný, určitý, korektní a obecný.
Vlastnosti algoritmu
 1. Konečnost
  • algoritmus skončí pro libovolná (korektní) data v konečném množství kroků.
 2. Určitost (determinovanost)
  • všechny kroky algoritmu jsou přesně definovány.
 3. Korektnost
  • algoritmus skončí pro libovolná (korektní) data správným výsledkem.
 4. Obecnost
  • algoritmus řeší všechny úlohy daného typu.
Někdy se jako vlastnosti uvádí také

Stav algoritmu

Zápis algoritmu

Algoritmy zapisujeme:

Algoritmizace × programování

Pojem programování v užším smyslu je synonymem kódování, tedy přepisu algoritmu do zdrojového kódu.

Pojem programování v širším slova smyslu je synonymem pro tvorbu software a zahrnuje: analýzu zadání, algoritmizaci a kódování.

Viz Tvorba software.

Viz také

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje