Toggl Track

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Toggl Track je nástroj pro sledování času, který jste strávili nad konkrétními projekty.

Toggl-track.png

Obsah

Základní pojmy

Time Entry (Úkol)

Projekt

Klient

Workspace

Tag


Doporučené úvodní nastavení

Pokud začínáte, doporučujeme si připravit následující prostředí
 1. Vytvořte svůj workspace — to je obdoba vaší firmy. Ve výuce na OA pojmenujte workspace podle šablony: Název týmu: Příjmení1, Příjmení2, Příjmení 3.
  • Workspace vytvoří jeden člen týmu, ten pak pozve ostatní členy a vyučujícího pomocí volby Invite members v záložce Team.
 2. Vytvořte si klienta — to bude vaše aktuální zadání.
  • Například Elektronický deníček, Evidence docházky,...
  • Všechny dílčí projekty budou přiřazeny tomuto klientovi.
 3. Vytvořte si dílčí projekty — větší úkoly, které je v rámci vašeho zadání řešit.
  • Příklady: Implementace responzivity, Wireframe, Analýza případů použití,...
Každá konkrétní provedená úloha (task) má být přiřazena některém projektu (project)!
Vyučujícího nastavte
 1. buď jako Project Managera všech projektů v nastavení projektu,
 2. nebo jako administrátora celého workspace — v záložce Team.

Reports

Placení služby Toggl Track (plans)

Free
Starter (9 USD/os/měsíc)
Premium (18 USD/os./měsíc)
Enterprise

Podrobněji viz Toggl.com → All plans.

Další možnosti

Mobilní aplikace Toggl Track
Vazba na kalendáře
Google Calendar, Outlook
Timeline tracking

Alternativy

Poznámky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje