Správa uživatelských účtů v Linuxu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Všechny probírané akce lze samozřejmě provést i v grafickém rozhraní. Přesné provedení se ale liší.

Obsah

Co se máte naučit

Vytvoření uživatelského účtu

Tyto příkazy smí provádět pouze správce počítače!

Příkaz adduser

adduser karel

Příkaz useradd

useradd -m -s /bin/bash bittnerova_pavlina
passwd bittnerova_pavlina

Příkaz newusers

newusers seznam_uctu.txt
franta:password:1001:1001:Vedouci:/home/franta:/bin/bash
josef:password:1002:1002:Manager:/home/josef:/bin/bash
alice:password:1050:uctari:Ucetni:/home/alice:/bin/bash

Více viz: cyberciti.biz > Tips > Linux-how-to-create-multiple-users-accounts-in-batch nebo man newusers.

Změna vlastností a zrušení uživatele

Tyto příkazy smí provádět pouze správce počítače!

Příkaz usermod

usermod -aG skupina uzivatel
POZOR! Změna se projeví až po dalším přihlášení! Nebo ji můžete aktivovat příkazem:
newgrp skupina
Příklad

Povolte uživateli volat příkaz sudo (nastavte uživateli oprávnění správce)

  • Využívá toho, že všichni správci jsou zařazeni v specifické skupině. Název skupiny se liší v různých distribucích, příkladem může být sudo (Debian) či wheel (Red Hat).
  • Viz také Oprávnění pro přístup k souborům.
usermod -a -G sudo novyadmin

Příkaz chage

Příklad

Uživatel karel si vždy po 60 dnech musí změnit heslo:

chage -M 60 karel

Příkaz userdel

Zjištění informací o uživateli

Příkaz id

id -Gn student

Alternativy:

echo $USER
whoami
who


Vytvoření skupiny, přiřazení uživatelů do skupiny

Vytvoření, zrušení skupiny

Přiřazení uživatelů

Výpis uživatelů ve skupině

grep ^skupina: /etc/group

Pro zajímavost:

  • Co vlastně příkaz grep ^skupina: /etc/group přesně dělá?
  • Šel by upravit, aby vypsal JEN jména uživatelů ve skupině??? ;)


Konfigurační soubory

Informace o uživatelských účtech jsou uloženy v konfiguračních souborech. Konkrétně se jedná o soubory:

/etc/passwd
/etc/group
/etc/shadow
/etc/sudoers

Více viz Konfigurační soubory GNU/Linuxu - Uživatelské účty.


Zjištění informací o uživatelích a skupinách

Poslední přihlášení
last
lastb
Informace o uživateli

Tyto informace lze získat i z konfiguračních souborů.

id


Úkoly

cat /etc/passwd | cut -d : -f 1 | sort


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje