Vzdálené připojení k počítači

Z MiS
Přejít na: navigace, hledáníObsah

SSH — příkazový řádek

Co je třeba
Klientské aplikace
Vyzkoušejte praktickyPřipojení do grafického uživatelského prostředí — vzdálená plocha

VNC

RDP


Přenos souborů z/na server

WinSCP

SMB — sdílení souborů

FTP

SSH + tar

ssh login@host "sudo tar -cf - -C /path/to/directory/to/backup/ file_to_back_up | gzip -9c" > /file/on/local/machine/BackUp_$(date +\%Y-\%m-\%d-\%Hh\%Mm\%Ss_\%A).tar.gz

Související stránky

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje