Skript

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je skript?


Vytvoření a spuštění skriptu

Windows

skript.bat

GNU/Linux

chmod a+x skript
./skript
POZOR! Pokud není skript v proměnné PATH, na rozdíl od Windows nestačí pro spuštění napsat ve složce skriptu:
skript


Podmínky


Cyklus for

Linux (bash)
for název-proměnné in varianty-oddělené-mezerou-nebo-metaznak; do příkaz $název-proměnné
for user in franta marie karel; do usermod -aG skupina $user

Viz také:

Windows
for %název-proměnné in (varianty-oddělené-mezerou-nebo-metaznak) do příkaz %název-proměnné
for %x in (a*.jpg) do ren %x %x.bkp
for %slozka in (data zalohy pokusy) do if not exist %slozka md %slozka
for %%x in (a*.jpg) do ren %%x %%x.bkp
for %%slozka in (data zalohy pokusy) do if not exist %%slozka md %%slozka


Funkce

Linux (bash)
function název-funkce {
    příkazy
}
název-funkce
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje