Serializace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co je to serializace?

Jak serializace funguje?

Zápis a načtení objektu

Následující kód je zjednodušený, neřeší ošetření vyjímek. Jde nám o schéma použití serializace.

Zápis instance třídy Poznamka do souboru na cestě cestaANazevSouboru:

 Poznamka pozn = new Poznamka();
 
 File file = new File("cestaANazevSouboru");     
   // Označuje soubor (uchovává cestu)
 FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);    
   // Otevře soubor pro zápis
 ObjectOutputStream objOut = new ObjectOutputStream(fos); 
   // Provádí převod objektů na posloupnost byte (serializaci)
 
 objOut.writeObject(pozn); //Zápis samotný
 
 objOut.close(); //Uzavření souboru
 fos.close(); //Uzavření souboru

Přečtení instance třídy Poznamka ze souboru na cestě cestaANazevSouboru:

 Poznamka pozn;
 
 File file = new File("cestaANazevSouboru");
 FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
 ObjectInputStream objIn = new ObjectInputStream(fis);
 
 pozn = (Poznamka) objIn.readObject(); 
   // lépe by bylo ověřit správnou třídu pomocí instance_of
 
 objIn.close();
 fis.close(); //Uzavření souboru

Příklad: poznámkový blok

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje