Java: Textový vstup a výstup

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zápis do souboru (BufferedWriter)

Třída BufferedWriter slouží pro zápis dat do textového výstupu.

Princip
Otevření standardního výstupu
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));

Tuto variantu používáme tehdy, kdy chceme společnou metodu pro psaní do souboru i na standardní výstup. Pro standardní výstup jinak samozřejmě stačí:

System.out.println(...);
Otevření souboru
Charset kodovani = Charset.forName("utf-8");
Path cesta = Paths.get("vystup.txt");
BufferedWriter out = Files.newBufferedWriter(cesta, kodovani);

Související třídy:

Metody
Charset kodovani = Charset.forName("utf-8");
Path cesta = Paths.get("vystup.txt");
BufferedWriter out = Files.newBufferedWriter(cesta, kodovani);
out.write("blabla");
out.newLine();
out.close();

Vstup (Scanner)

Třídu Scanner nepoužívejte v programech, které pracují s vlákny!
Konstruktory

Kódování národních znaků:


Pokud nenastavíte správné kódování českých znaků, třída Scanner se při ladění v prostředí NetBeans 8.0.2 (JDK 7u71) může chovat k souboru, jako by byl prázdný.

Pokud máte podobné problémy, zkuste:

a) nastavte správné kódování češtiny v konstruktoru Scanneru či zkonvertujte soubor na správné kódování (třeba pomocí Notepadu++ či jiného editoru, který umí nastavit kódování).

b) projekt přeložte (Clean & Build) a spusťte přímo výsledný JAR ze složky dist v adresáři projektu. (viz Export balíčku JAR).

Metody
out.useDelimiter("\\s*[;,\n\r\t]\\s*")
Otevření vstupu
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();
vstup=input.next();
Scanner sc = new Scanner(new File("myNumbers"));
while (sc.hasNextLong()) {
  ...
  long aLong = sc.nextLong();
  ...
}
Scanner sc = new Scanner(new File("myRows"), "windows-1250");
while (sc.hasNextLine()) {
  ...
  String radek = sc.nextLine();
  ...
}

Standardní vstup a výstup

System.out
System.out.print("Ahoj!");
System.out.println("Vypíše řádek na obrazovku!");
System.in
System.in.read();
System.in.available() > 0

Viz také


Zdroje

 1. JavaPractices.com → Reading and writing text files
 2. Java Tutorial → Scanner
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje