Java: Textový vstup a výstup

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Ošetření chyb, výjimky

try (otevření souboru) { // Otevři soubor a začni tím blok, ve kterém může nastat chybový stav...
  ... zde následuje kód, pracující se souborem...
} catch (IOException ex) { 
  // Co se má stát, pokud nastane chyba při práci se souborem...
} catch (FileNotFoundException ex) { 
  // Co se má stát, když zadaný soubor vůbec neexistuje
} 

Čtení ze souboru (Scanner)

Třída Scanner

Třídu Scanner nepoužívejte v programech, které pracují s vlákny!

Otevření souboru

Konstruktory třídy Scanner

Kódování národních znaků:


Pokud nenastavíte správné kódování českých znaků, třída Scanner se při ladění v prostředí NetBeans 8.0.2 (JDK 7u71) může chovat k souboru, jako by byl prázdný.

Pokud máte podobné problémy, zkuste:

a) nastavte správné kódování češtiny v konstruktoru Scanneru či zkonvertujte soubor na správné kódování (třeba pomocí Notepadu++ či jiného editoru, který umí nastavit kódování).

b) projekt přeložte (Clean & Build) a spusťte přímo výsledný JAR ze složky dist v adresáři projektu. (viz Export balíčku JAR).

Metody třídy Scanner

Získání dalšího bloku dat ze souboru
Zjištění — je v souboru další blok dat?
Další nastavení
out.useDelimiter("\\s*[;,\n\r\t]\\s*")
Ukončení práce se souborem

Příklad: Načtení jednoho čísla ze souboru

import java.util.Scanner;
import java.io.File;

...

String nazev = "vstup.txt";
Scanner sc = null;
try (Scanner sc = new Scanner(new BufferedReader(new File(nazev)), "windows-1250");) {
  int cislo = sc.nextInt();
  // ...
} catch (FileNotFoundException ex) { System.err.println("Nenalezen soubor: "+nazev+"!");
} catch (IOException ex) { System.err.println("Chyba čtení ze souboru "+nazev+": "+ex.getLocalizedMessage());
} catch (InputMismatchException ex) { System.err.println("Nesprávný formát dat v souboru "+nazev+": "+ex.getLocalizedMessage()); 
}

Pokud zadáte pouze název souboru, hledá se soubor v aktuální složce. Která složka je aktuální:

 • Při spuštění z vývojového prostředí (Greenfoot, NetBeans,...) je to obvykle složka, ve které jsou umístěny zdrojové soubory (na stejné úrovni jako složka src).
 • Při spuštění samostatného souboru .JAR je to složka, ve které je soubor .JAR umístěn.

Můžete zadat i celou cestu, například pro Windows: String nazev = "C:\\temp\\data.txt";, ale pak výsledný program funguje jen na vašem počítači a na počítačích, které mají soubor přesně ve stejném umístění.


Příklad: Načtení všech čísel ze souboru

import java.util.Scanner;
import java.io.File;

...

String nazev = "vstup.txt";
try (Scanner sc = new Scanner(new BufferedReader(new File(nazev))), "windows-1250");
  while (sc.hasNextInt()) {
    int cislo = sc.nextInt();
    System.out.println(cislo);
  }
} catch (FileNotFoundException ex) { System.err.println("Nenalezen soubor: "+nazev+"!"); 
} catch (IOException ex) { System.err.println("Chyba čtení ze souboru "+nazev+": "+ex.getLocalizedMessage()); 
} catch (InputMismatchException ex) { System.err.println("Nesprávný formát dat v souboru "+nazev+": "+ex.getLocalizedMessage()); 
}

...


Příklad: Načtení všech řádků textu ze souboru

Scanner sc = new Scanner(new File("myRows"), "windows-1250");
while (sc.hasNextLine()) {
  ...
  String radek = sc.nextLine();
  ...
}
sc.close();

Příklad: Načtení jednoho čísla z klávesnice

Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();
String text = input.next();
sc.close();Zápis do souboru (PrintWriter)

Třída PrintWriter slouží pro zápis dat do textového výstupu.

Využívá efektivnější zápis pomocí vyrovnávací paměti (bufferu)
Otevření souboru
String kodovani = "windows-1250";
String nazev = "vystup.txt";
PrintWriter out = new PrintWriter(new File(nazev), kodovani);

Pokud zadáte pouze název souboru, hledá se soubor v aktuální složce.

Která složka je aktuální:

 • Při spuštění z vývojového prostředí (Greenfoot, NetBeans,...) je to obvykle složka, ve které jsou umístěny zdrojové soubory.
 • Při spuštění samostatného souboru .JAR je to složka, ve které je soubor .JAR umístěn.

Můžete zadat i celou cestu, například pro Windows: String nazev = "C:\\temp\\data.txt";.

Metody

Příklad — Zápis věty do souboru

import java.io.File;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
...
String kodovani = "windows-1250";
String nazevSouboru = "vystup.txt";
try (PrintWriter out = new PrintWriter(new File(nazevSouboru), kodovani))
  out.println("Hello world!");
  out.close();
} catch (FileNotFoundException ex) { System.err.println("Soubor "+nazevSouboru+" nenalezen: "+ex.getLocalizedMessage());
} catch (UnsupportedEncodingException ex) { System.err.println("Neznámé kódování "+kodovani+": "+ex.getLocalizedMessage());
}


Můžete použít i novější knihovnu java.nio a třídu BufferedWriter

Museli byste si ale sami vyřešit textový zápis celých a desetinných čísel:

Charset kodovani = Charset.forName("windows-1250");
Path cesta = Paths.get("vystup.txt");
BufferedWriter out = Files.newBufferedWriter(cesta, kodovani);

Související třídy:

 • Charset
  • informace o kódování souboru
 • Files, Paths
  • práce s cestami a soubory.

Standardní vstup a výstup

System.out
System.out.print("Ahoj!");
System.out.println("Vypíše řádek na obrazovku!");
System.in
System.in.read();
System.in.available() > 0
System.err
System.err.println("Nastala chyba zápisu do souboru!");

Související stránky


Zdroje

 1. JavaPractices.com → Reading and writing text files
 2. Java Tutorial → Scanner
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje