Rizika při práci s daty

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

CIA


Narušení důvěrnosti (confidentality)


Narušení integrity


Narušení dostupnosti (availability)

Narušení nepopiratelnosti


Viz také

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje