Nástroje pro práci s procesy

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Windows

Přehled procesů a využití prostředků
Informace o procesech
Správa (spouštění, ukončování, restart) služeb

Linux

&
freemind &
cat /dev/random > /dev/null &
echo $$

Zobrazení seznamu procesů

ps
ps aux
top


Posílání signálů a násilné ukončení procesu

kill
kill -signal pid
kill 4562
kill -TERM 4562
kill -L
killall


Spouštění úloh na popředí/pozadí

Ctrl-Z
bg <číslo-úlohy>
bg 1
fg <číslo-úlohy>
fg 1
jobs

Zabití zaseknutého procesu:

cat /dev/zero > /dev/null &
killall -STOP cat

Informace o běžících procesech


Priority procesů

nice
nice program
nice -n 5 program

Vyzkoušejte:

nice
nice nice
nice -n 19 nice //hodnotu dědí od svého rodiče
renice
ionice


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje