Další nástroje pro práci s diskem

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Správa funkce TRIM u SSD

Windows
fsutil behavior query disabledeletenotify
fsutil behavior set disabledeletenotify 0


Další kontroly

Převzato z: tcs-security-blanket.blogspot.com > 2010 > 04 > Keeping-linux-file-systems-clean

Unowned files
sudo find / \( -nouser -o -nogroup \) -print
Uneven permissions


Zdroje:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje