Myš a obrázky v Javě — cvičení

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Doporučená cvičení

Přesun autíčka tažením

Nápověda:

Nastavení pozice pomocí souřadnic

Nápověda:

Změna vzhledu autíčka

Nápověda:

Jedoucí autíčko

Nápověda:

Mnoho autíček

Nápověda:


Samostatná práce

Jak zjistím číslo svého zadání?

Která úloha je povinná pro konkrétního studenta OA?

 1. vezměte své číslo v třídní knize
 2. přičtěte k němu konstantu letošní posun (pro rok 2010/11 je letošní posun = -1)
 3. výsledek vydělte počtem zadání a spočtěte zbytek po dělení (viz 4. třída základní školy)
 4. zbytek po dělení zvyšte o jedničku a máte číslo svého zadání.

(Více o funkci celočíselné dělení (modulo))

Zadání

1. Hra na ovečky

2. Hra na ovečky (2)

3. Stříhání ovcí

4. Pasáček ovcí

5. Malý princ

6. Obrana zahrady

Pro rok 2011/12

7. Záchranář

Obtížnější zadání: pro zájemce

Ovčí bludiště

Návod

Pohybující se objekty
Hra

      try {
        Thread.sleep(počet milisekund, které čekám);
      } catch (InterruptedException ex) {}

GUI
Užitečné
Obecná pravidla
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje