Funkce Modulo

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Funkce modulo

Funkci zbytek po dělení se říká také modulo a je to v oblasti IT velmi často používaná funkce.

Často ji používáme pro přiřazení čísel z nějakého rozsahu. Například pro přiřazení malého počtu zadání většímu počtu studentů.

V Javě se pro funkci modulo používá značka %: int zbytek = 5 % 3. V Excelu lze použít funkci MOD: =MOD(5;3).

Pro zjištění čísla zadání lze pak použít kód v Javě:

 public class Main {
   public static void main(int argc, String[] argv){
    int pocetPraci = <počet_zde_uvedených_zadání>;
    int cisloStudenta = <číslo_studenta_v_třídní_knize>;
    int cisloZadani = (cisloStudenta+<letošní_posun>) % pocetPraci + 1
    System.out.println("Zpracujte práci číslo: "+);     
   }
 }

Tato funkce zařídí, že studenti dostanou čísla zadání po řadě, když už není k dispozici další zadání, začne se znovu od jedničky. Například pro posun p = 2, počet zadání z = 4 a počet studentů s = 30 budou mít:

StudentZadání
14
21
32
43
54
61
72
83
94
::
301
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje