Kybernetická bezpečnost

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kybernetická bezpečnost

Zahrnuje zajištění bezpečnosti dat ve smyslu:

V anglické terminologii se používá zkratka CIA.

Více k rizikům viz Rizika při práci s daty.

Nastavení aktualizací


Obrana proti útoku zvenčí

Zopakujte si: jak funguje antivirus, v jakém režimu může běžet,...


Zabezpečení uživatelských účtů


Zajištění kybernetické bezpečnosti


Související stránky

Zajímavé zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje