Kontingenční tabulky

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

K čemu slouží kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka slouží k rychlé analýze dat v „databázi“ tabulkového kalkulátoru.

Příklad — Průměrný plat zaměstnanců

Předpokládejme, že máme následující tabulku („databázi“):

A B C D E F G
ID Jméno Oddělení Vyplaceno Plat Projekt
1 Karel 2 9.1.2015 45902 Web
2 Marie 1 9.1.2015 28205 Web
3 Adéla 1 9.1.2015 42619 Web
4 Jakub 2 9.1.2015 20413 Daně
1 Karel 2 10.2.2015 44350 FB API
2 Marie 1 9.2.2015 25005 Daně
3 Adéla 1 10.2.2015 45619 Web
4 Jakub 2 11.2.2015 20413 Daně
1 Karel 2 8.3.2015 41037 FB API
2 Marie 1 7.3.2015 28205 FB API
3 Adéla 1 7.3.2015 42619 FB API
4 Jakub 2 15.3.2015 20413 Admin
Postup
Výsledná tabulka
Jméno
Karel Průměr z platů Karla
Marie Průměr z platů Marie
Adéla Průměr z platů Adély
Jakub Průměr z platů Jakuba

Vytvoření kontingenční tabulky

Excel 2013
  1. Umístěte kurzor do oblasti dat, ze které chcete vytvořit kontingenční tabulku.
  2. Na kartě Vložit vyberte Tabulky → Kontingenční tabulka...
  3. Zkontrolujte, že se zdrojová oblast vybrala správně.

Vyberte, kam umístit výslednou tabulku (do nového listu nebo do stávajícího).

  1. Pojmenujte vhodně nově vložený list.

Další nastavení je již intuitivní.


Možnosti práce s daty

Při změně dat je třeba hodnoty v kont. tabulce přepočítat.

Klikněte pravým tlačítkem na tabulku a zvolte Obnovit.

Filtrování hodnot

Excel 2013

Seskupování údajů o datu a čase

  1. Pravé tlačítko na některý řádek s datumem.
  2. Seskupit...
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje