Databázové funkce

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Pojem „databáze“ v Excelu

Jako „databáze“ se označuje část tabulky, pro kterou platí, že:

Pokud máme „databázi zaměstnanců“, pak:
 • v prvním řádku je napsáno, co o zaměstnancích ukládáme (jméno, datum narození,...),
 • v dalších řádcích vždy na jednom řádku informace o jednom zaměstnanci.

Zdrojová data v podobě „databáze“ vyžadují:

 • databázové funkce,
 • kontingenční tabulky.

Společný princip

Databázových funkcí je hodně, ale v principu fungují všechny podobně.

 1. Vezmou data z databáze.
 2. Podle zadaných kritérií vyberou jen některé objekty (řádky).
 3. Pro tyto vybranéné řádky (objekty) spočítají nějakou statistiku (průměr, maximum,...).

Příklady funkcí


Syntaxe

DSUMA(databáze; sloupec_s_cílovou hodnotou; oblast_kritérií)

Oblast kritérií

Pokud některá buňka v oblasti kritérií není vyplněna, pak se na daném řádku odpovídající sloupec vůbec neřeší!


Příklad

Zdrojová data:
A B C D E F G
ID Jméno Příjmení Oddělení Datum narození Plat Počet výrobků
1 Karel A 2 13.2.1975 45902 1014
2 Marie B 3 15.5.1983 28205 1644
3 Adéla A 4 15.1.1973 42619 1550
4 Jakub D 2 11.5.1984 20413 1491
5 František E 2 15.2.1979 32704 1065
6 Josef F 3 22.4.1987 40735 1491
7 Jakub A 2 25.5.1996 33059 1402
8 Ivana B 4 22.8.1988 42079 1769

Vzorec:

=DPOČET( Data!$A$1:$G$9;  "ID";  Zadani!$D$15:$G$17)

Oblast kritérií (Zadani!$D$15:$G$17):

Příjmení Oddělení Datum narození Datum narození
A* 2 >=1.1.1975 <1. 1. 1983
>=C

Význam: Vybere zákazníky, kteří splňují:

 1. Příjmení začíná na A, jsou z oddělení 2 a datum narození je od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1982.
 2. NEBO jejich příjmení začíná od písmene C dál (bez ohledu na oddělení a narození!)
Pokud je příjmení v abecedě od C dál, číslo oddělení ani datum narození se NEŘEŠÍ!
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje