Java: Řazení

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Řadícími algoritmy, jejich principem a vlastnostmi se zabývá stránka Řadící algoritmy.


Obsah

Standardní třídy Javy

Collections.sort(kontejner);
Příklad
java.text.DateFormat formatter = new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
ArrayList<Date> dataUdalosti = new ArrayList<>();
...
try {
  dataUdalosti.add(formatter.parse("2018-01-22")); // Může nastat výjimka ParseException 
  dataUdalosti.add(formatter.parse("2017-12-31"));
} catch (ParseException ex) { throw RuntimeException("Error in date: "+ex.getMessage() }
dataUdalosti.add(new Date()); // Aktuální datum
Collections.sort(dataUdalosti); 
// Seřadí prvky v kontejneru od nejstaršího data k nejnovějšímu.
...
for(Date datum : dataUdalosti) {
  System.out.println(datum);
}


Comparable — řadíme vlastní třídy

Příklad:
public class Mince implements Comparable<Mince> { 
    private int hodnota; 

    public int compareTo(Mince druhaMince) { 
        return this.hodnota - druhaMince.hodnota; 
    } 
}
ArrayList<Mince> mince = new Array...
Collections.sort(mince);

Některé třídy Javy už mají rozhraní Comparable implementované. Pak je můžeme řadit přímo: Collections.sort(cisla);.

Příkladem takové třídy jsou objektové číselné typy jako Integer.

Pro třídy, kde je více možných kritérií řazení

Příklad:
public class Auto { 
    private int cena; 
    private double spotreba; 
    private String nazev; 

    public int getCena() { return this.cena; } 
    public double getSpotreba() { 
    return this.spotreba; 
  } 
    public String getNazev() { return this.nazev; } 
} 
class AutoComparatorCena implements Comparator<Auto> { 
    public int compare(Auto a1, Auto a2) {
    return a1.getCena() - a2.getCena(); 
  } 
} 
class AutoComparatorSpotreba implements Comparator<Auto> { 
    public int compare(Auto a1, Auto a2) {
    if (a1 < a2) return -1;
    if (a1 > a2) return 1;
    return 0; 
  } 
} 
class AutoComparatorNazev implements Comparator<Auto> { 
    public int compare(Auto a1, Auto a2) {
    return a1.getNazev().compareTo(a2.getNazev()); 
  } 
}
Collections.sort(auta, new AutoHmotnostComparator());
Collections.sort(
    auta,  
    new Comparator<Auto>() { 
        public int compare(Auto a1, Auto a2) { 
          return ...  
        } 
    });

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje