IoT: Základy elektrotechniky

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Ohmův zákon

S tímto pojmem jste se již možná setkali v hodině fyziky.

Máme napětí 3.3 V a abychom nespálili LED diodu, musíme dát vhodný odpor (220 Ω)

Můžete si to zkusit vypočítat na online kalkulačce.

Můžete prozkoumat: Základy elektrotechniky

ESP8266

Používáme zde USB napájení — tedy 5V — GPIO piny poskytují 3.3V (3V3).

Dále zde máme vždy zapnuté piny 3V3 (3.3V) a 5V — budeme používat při zapojování dalších periferií (I2C čidlo, display...).

Než cokoliv zapojíte, tak si dobře zkontrolujte.

Když cokoliv zapojujete, odpojte vývojovou desku od počítače!

Nepájivé pole

Jednotlivé komponenty musíme nějak spojit, na dočasné připojení používáme nepájivé pole.

Svislé řádky jsou spojené mezi sebou (5 pinů) a vodorovné také mezi sebou – jsou primárně určené k vyvedení napájení, popřípadě pro externí napájecí modul nepájivého pole

Schema-nepajivePole.png

Na okraj nepájivého pole si umístíme vývojovou desku. Tu tam můžeme nechat po celou dobu, co budeme pracovat, je zbytečné ji vypojovat.

Při zapojování vývojové desky dávejte pozor, abyste neohnuli její piny a nepoškodili ji tak.

Samostatné úkoly

POZOR, NEŽ ZAPNEŠ NAPÁJENÍ, ZAVOLEJ LEKTORA, ABY TI TO ZKONTROLOVAL

Zapojení LED diody — kratší vnitřní ploška (katoda) je na připojení kladného napětí (3V3). Obvykle je delší nožička.

Více o zapojení LED diody se dozvíme LED dioda: Popis a zapojení.

Schema-zapojeni.png

  1. Obvod s LED diodou (3V3 - rezistor - LED dioda - GND)
  2. Obvod 2 LED diody sériově za sebou
  3. Obvod 2 LED diody paralelně
  4. Obvod s LED diodou a tlačítkem
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje