Git: Vlastní server

Z MiS
(Přesměrováno z GIT)
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je Git?


Vytvoření a spuštění serveru

Předpokládáme, že na serveru máte nainstalován webový server.
1. Stažení binárního zdroje z Gitea.io
wget -O gitea https://dl.gitea.io/gitea/1.3.2/gitea-1.3.2-linux-amd64
chmod +x gitea
2. Vytvoření uživatelského účtu (vhodné)
useradd -m git
3. Konfigurace MySQL
sudo mysql -u root
CREATE USER 'spravce'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'spravce'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
CREATE DATABASE gitea;
4. Spuštění serverové služby Gitea
./gitea web &
5. Spuštění webového konfigurátoru
http://IP-adresa-vašeho-serveru:3000
6. Vytvoření uživatelského účtu a repozitáře

Návod také viz: CharlesReid1.github.io/Setting-up-a-self-hosted-github-clone-with-gitea.html


Příprava klientské části

Instalace
sudo apt install git
Kontrola v CLI
git --version
Vytvoření lokální kopie repozitáře
git clone https://adresa-serveru/uzivatel/repozitar


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje