Android: Instalace SDK

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je třeba nainstalovat?

Abychom mohli vytvářet aplikace pro Android, je třeba nainstalovat:

Vývojové prostředí
Android SDK

Pro ladění aplikací je také vhodné nainstalovat:

Ovladače pro mobilní zařízení


Instalace Android Studio + SDK

IDE
Instalace balíčků a přidání zařízení


Zapnutí vývojářského režimu

Pro ladění v mobilním zařízení je třeba přepnout mobilní zařízení do vývojářského režimu:

 1. Settings→ Developer options
  • Pokud je v mobilu dostupná tato volba přímo (podle modelu mobilu).
 2. Není-li volba dostupná:
  • About phone → Build number → 7x kliknete ;)
  • Objeví se Toast: Now You are developer!
  • Příklad pro LG: Settings→ General→ About Phone→ Software Information→ Build Number (8x kliknout).</div>
  • V průběhu mobil nesmí být připojen k USB.
  • <code>Settings→ General→ USB Debugging
  • Pak zvolit: USB Debugging Mode


Instalace ovladačů pro mobilní zařízení

Citováno z „http://mis.e-mis.cz/index.php/Android:_Instalace_SDK
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje