Instalace Android SDK

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Tento návod je určen pro vývojové prostředí NetBeans 8

Obsah

Instalace modulu NBAndroid pro NetBeans

Další potřebné moduly
Tools→ Plugins→ Installed→ C++→ Activate
Tools→ Plugins→ Updates→ Check for Update
Tools→ Plugins→ Updates→ Update

Instalace Android SDK

Nastavení Android SDK v NetBeans

Vytvoření projektu

Projekt hlásí syntaktickou chybu, dokud nezavoláme Clean and Build!
(Tím se načte struktura GUI!)

Nepoužívejte import knihovny z automatického napovídače, v tom problém není!

Součásti projektu


Další návody

Viz Developer.Android.com → API Guides.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje