Vyhledávací funkce

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod


Tabulka pro příklady

... D E F G
1 ... Výkon Jméno Datum narození Výška Odměna
2 ... 110 Karel 15. 2. 1993 185 3000
3 ... 128 Ivana 2. 5. 1994 176 4000
4 ... 151 Aleš 28. 11. 1995 178 3500


Funkce SVYHLEDAT

=SVYHLEDAT(klíč; vyhledávací-oblast; číslo-hledaného-sloupce; mezilehlé?)
Význam parametrů
=SVYHLEDAT(128; $A$1:$G$4; 3; NEPRAVDA)
  • Vrací výšku uživatele s výkonem 128, což je Ivana. Výsledek bude tedy 176.
=SVYHLEDAT(120; $A$1:$G$4; 4; PRAVDA)
  • Vrací odměnu uživatele s nejvyšším výkonem menším nebo rovným 120, což je Karel. Výsledek bude tedy 3000.


Funkce POZVYHLEDAT()

Vyhledá zadaný prvek v oblasti buněk a vrátí číslo buňky, ve které se prvek nachází.

Například hledáme v řádku se jmény jméno Karel. POZVYHLEDAT() nám umí vrátit index prvního výskytu jména na zadaném řádku.

Proto v tabulce:

 !!A !!B !!C !!D
1 Eduard Iveta Karel Adéla

Bude vracet:

=POZVYHLEDAT("Karel"; A1:D1)

hodnotu:

3

(Jméno Karel je ve třetí buňce zadané oblasti.)

Funkci POZVYHLEDAT můžeme využít pro hledání čísla sloupce pro funkci SVYHLEDAT:

Pro datovou tabulku:

A B C D
1 ID Jmeno Prijmeni Pozice Oddeleni
2 105 Anna Hrasková project owner IT
3 84 Ivan Dvořák konzultant Prodej

Můžeme vyhledávat informace o zaměstnancích:

H I
1 Zadej ID: 105
2 Prijmeni =SVYHLEDAT($I$1; $A$1:$D$3; POZVYHLEDAT($H2; $A1$D1; 0); 0) → Hrasková
3 Oddeleni IT

Funkce SVYHLEDAT zde bude vyhledávat údaje o zaměstnanci s daným ID, přičemž číslo sloupce odpovídajícího údaje ze sloupce H jí dodá funkce POZVYHLEDAT.


Funkce VVYHLEDAT()


Funkce ZVOLIT()

Syntaxe
=ZVOLIT(index; varianta1; varianta2; ...)
Význam parametrů
=ZVOLIT(A1;"výborný";"chvalitebný";"dobrý";"dostatečný";"nedostatečný")
  • Vrací textový přepis známky podle číselného zápisu v buňce A1.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje