Hashovací funkce

Z MiS
Verze z 28. 5. 2019, 10:53; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Hashovací funkce

Je to matematické funkce s následujícími vlastnostmi:

Výstup nazýváme „otisk“ (fingerprint).

Různé vstupní texty tedy mohou generovat stejný výstup.


Požadavky

Aby hashovací funkce plnila svou funkcí, musí být výpočetně složité:

Dále:


Použití

Při použití hashovacích funkcí neříkejte, že zprávu zašifrujeme!!!

Viz také: Kódování-šifrování-hashování

Příklady

SHA
MD5
Tiger
Zkuste si spočítat hashovací funkci SHA 256 pro své jméno a příjmení, nebo pro jiný text:

XorBin.com → SHA256 Hash Calculator


Nástroje

HashCalc


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje