Zavádění operačního systému

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Následující text je orientační a jeho cílem je vysvětlit princip zavádění OS. Pro detailnější studium použijte podrobnější zdroje informací.


Obsah

1. Inicializační kód: BIOS/UEFI

1.1 Kontrola HW

1.2 Hledání zařízení se zavaděčem vlastního OS


2. BIOS načte a spustí zavaděč vlastního OS

2.1 Načtení kódu z Master Boot Record nebo obdobného záznamu

(Viz také Rozdělení disku.)

2.2 a) Nalezení aktivní oblasti a načtení zavaděče OS

2.2 b) Volba oblasti pro zavádění


3. Zavádění vlastního operačního systému


Související stránky


Další zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje