Základní pojmy Active Directory

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je Active Directory (AD)

Co například umožňuje AD?

Pozor ale při přenášení mezi různými verzemi operačního systému!

Co vyžaduje Active Directory?

Připojení počítače do domény provedeme ve Vlastnostech počítače: Ovládací panely → Systém a zabezpečení → Systém. Počítač je připojen buď do pracovní skupiny (workgroup) nebo do domény (domain).


Pojmy Active Directory

Doména (domain)

Řadič domény (domain controller)

Les domén (forest)

Organizační jednotky (OU)

Skupiny × organizační jednotky
Skupiny × organizační jednotky

Ve školní síti by mohly být organizační jednotky:

  • ZaciOA
  • ZaciOA2020, ZaciOA2021, ZaciOA2022,...

Je totiž vhodné mít pohromadě žáky, kteří budou končit studium v daném roce.

Ve školní síti ale nejspíš budou skupiny uživatelů:

  • ZaciOA
  • OA4B, OA3B, OA2B,...

Pokud totiž přidělujeme oprávnění pro přístup k souborům a složkám, je mnohem typičtější, že přidělujeme oprávnění jedné třídě, než přidělení oprávnění pro celý ročník.

  • Zároveň by bylo zbytečné vytvářet uživatelské skupiny i pro ročníky — zbytečně by to komplikovalo vyhodnocování oprávnění při přístupu k souborům.

Systémová politika (group policy)

Návaznost na další služby

Autentifikace uživatelů
Uspořádání počítačů a převod jmen
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje