Vývoj aplikací v Javě

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Pojďme se seznámit se základními pojmy, které budeme potkávat při aplikací vývoj v Javě.

Na rozdíl od většiny běžných programovacích jazyků se zdrojový kód v  Javě překládá do tzv. „bytecode“. Výsledkem předkladu tedy není sada instrukcí pro konkrétní procesorovou architekturu, ale sada instrukcí virtuálního procesoru Java Runtime Environment.


Obsah

JDK ... Java Development Kit

Varianty


JRE ... Java Runtime Environment

Varianty


IDE ... Integrated Development Environment

Příklady


Tipy pro práci s IDE

Refaktoring

Příklady
Jak použít

Oprava rozložení oken

Nalezení všech výskytů atributu/proměnné

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje