Topologie Internetu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Topologie sítě Internet

Internet-Tier.png

Sítě podle rozlohy a účelu

Jednotlivé typy sítí rozlišujeme podle

PAN... Personal Area Network (sítě osobního rozsahu)

LAN... Local Area Network (lokální sítě)

MAN... Metropolitan Area Network (sítě poskytovatelů připojení)

WAN... Wide Area Network (velké sítě)

Pro představu o sítích WAN doporučujeme prohlédnout si topologii sítě CESNET:

Další kategorie

Sítě pro Internet věcí (IoT)
Wireless LAN (WLAN)


Zařízení pro propojení sítí

Switch
zařízení, které předává informace mezi sousedními počítači v lokální síti.
Router (směrovač)
propojuje dvě lokální sítě (obvykle propojuje naši lokální síť a síť poskytovatele připojení)
rozhoduje, která data patří počítačům v lokální síti a která je třeba odeslat do Internetu
je to vlastně specializovaný počítač s upraveným SW vybavením
Modem
Převádí data na hodnoty nějakého signálu (například elektrického napětí) tak aby mohly být přeneseny.
(Síťový firewall)
Omezuje síťový provoz. Může zakázat některé typy datagramů podle pravidel, které stanoví správce.
Není nezbytný pro samotnou funkci, ale je důležitý pro bezpečnost sítě.
Internet.png
Poznámky

Jak se informace z Vašeho počítače dostane k serveru?

Topologie sítě

Logická a fyzická topologie mohou nebo nemusí být totožné. Například v sítích s kruhovou logickou topologií existovaly varianty zapojení, kdy byla všechna zařízení fyzicky propojena do jednoho zařízení, které předávalo datagramy tak, aby logická topologie byla kruhová.
Topologie dnešních sítí
Úkol: najděte si obrázky všech uvedených topologií.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje