TCP a UDP

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Které úkoly řeší

Úkol TCP UDP
Multiplex aplikací
Navázání a ukončení spojení
Rozdělení dat na segmenty
Očíslování segmentů a dohledání ztracených
Kontrola poškození dat
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje