TCP a UDP

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úkoly transportní vrstvy


Nižší a vyšší vrstvy modelu ISO/OSI

Protokoly TCP a UDP

Proč chtít UDP?
  1. TCP smí data předat aplikaci až v okamžiku, kdy jsou v pořádku.
    • UDP může data předat ihned (i když se před nimi kousek ztratil).
  2. TCP je náročnější na implementaci do jednoduchých zařízení.
Které aplikace používají UDP?
Které úkoly řeší TCP a které UDP
Úkol TCP UDP
Multiplex aplikací
Navázání a ukončení spojení
Rozdělení dat na segmenty
Očíslování segmentů a dohledání ztracených
Kontrola poškození dat


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje