Směrování

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je směrování?


Co je smyslem směrování?

Proč next-hop musí být v naší síti?

Protože v konečném důsledku máme pro předání datagramu k dispozici pouze linkovou vrstvu a ta umí předávat data jen sousedním zařízením.

Když je cíl mimo naši síť, nemůžeme mu data předat přímo. Datagram musíme poslat postupně přes několik směrovačů, které spolu vždy sousedí. Zároveň je potřeba vybrat směrovače tak, aby zvolená cesta byla co nejkratší.


Směrovací tabulka

Směrovací tabulka
   Cílová síť       Next-hop   
adresa sítě 1 IP adresa next-hop 1 nebo rozhraní, na které datagram poslat
adresa sítě 2 IP adresa next-hop 2 nebo rozhraní, na které datagram poslat
adresa sítě 3 IP adresa next-hop 3 nebo rozhraní, na které datagram poslat
... ...
Všechny jiné adresy default-gateway


Jak pomocí směrovací tabulky hledáme next-hop
  1. Začneme od prvního řádku ve směrovací tabulce.
  2. Pokud cílová IP adresa patří do adresy sítě 1, pak pošleme datagram na IP adresu next-hop 1 a končíme.
  3. Pokud cílová adresa nepatří do adresy sítě 1, jdeme na další řádek směrovací tabulky a postup opakujeme.


Koncová zařízení (počítače)


Routery (směrovače)


Default-gateway (výchozí brána)


Jak vytvořit směrovací tabulku?


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje