Protokoly

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Síťový protokol


Rodina protokolů


Stavové a bezestavové protokoly

Bezestavový protokol

Stavový protokol

Příklad stavového protokolu — FTP
 • U FTP běží po celou dobu připojení k serveru řídící spojení. Samostatné datové spojení se navazují pro přenos jednotlivých souborů.
 • Pokud požadujeme provedení operace se soubory příkazy GET, PUT, DELETE či další, výsledek bude závislý na předchozí komunikaci.
 • Umístění souboru závisí na tom, ve kterém adresáři se právě nacházíme. To jsme nastavili v předchozí komunikaci požadavky s příkazem CD.
 • Museli jsme se nejprve připojit k serveru a přihlásit (příkaz open), jinak není možné provádět požadavek na práci se soubory.
 • Protokol FTP tedy označujeme jako stavový — skutečný efekt příkazu je závislý na předchozích požadavcích.
Poznámka — Dnešní webové aplikace často realizují stavové chování — to ale není vlastnost protokolu HTTP!
 • Pokud aplikace takové chování vyžaduje, musí prohlížeč a server spolupracovat navíc nad rámec běžného protokolu HTTP.
  (Například využít technologie cookies a PHP SESSION, či využít některý framework, který využití těchto technologií zjednodušuje).
 • Aplikace tím de-facto linkovou vrstvu, která v architektuře TCP/IP chybí. Protokol HTTP sám toto chování realizovat neumí.
Příklady stavového chování
 • Zobrazení nákupního košíku v e-shopu závisí na tom, jaké zboží jsme předtím do košíku vložili.
 • Zobrazení známek v Bakalářích závisí na tom, jaký žák je přihlášení — každý uvidí v reakci na stejný pokyn jiné známky.


Příklady protokolů

Nepleťte s jazykem HTML — to je jazyk pro popis vzledu webové stránky!
Úkol — Najděte IP adresu serveru
 • Najděte IP adresu serveru www.oauh.cz pomocí programu nslookup v příkazovém řádku Windows:
nslookup www.oauh.cz
 • Najděte IP adresu jiného serveru.

Více protokolů a odpovídající čísla portů viz Protokoly aplikační vrstvy.


Související stránky


Další zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje