Prezentace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Použití prezentací


Osnova prezentace

Odborné prezentace
 1. Úvodní snímek
  Název prezentace,
  Jména prezentujících,
  Organizace, kterou prezentující zastupují.
 2. Stručný úvod
  Obvykle jeden snímek.
  Motto, cíl prezentace/projektu,...
 3. Obsah
  Jaká témata budeme v prezentaci probírat.
  Kapitoly Úvod, Obsah a Závěr zde neuvádíme.
 4. (Seznámení s pojmy)... týká se delších prezentací s odbornými termíny, definicemi pojmů,...
 5. Kapitoly textu
  Je vhodné mezi kapitoly vložit kopii obsahu se zvýrazněním aktuální kapitoly
 6. (Srovnání s dalšími obdobnými produkty)
  Týká se prezentací produktů, také školních maturitních prací.
 7. Shrnutí (závěr)
  Tři až pět bodů, stručně formulované.
  Konkrétní fakta — nejdůležitější postřehy z prezentace.
  Často necháváme na projektoru v průběhu zodpovězení dotazů — diváci vidí dlouho před sebou.
 8. Prostor pro otázky
 9. Použité zdroje
  Při citování je vhodné použít normu ČSN ISO 690, například pomocí služby Citace.com.
Výukové prezentace
 1. Úvodní snímek
 2. Opakování: na co navazujeme
 3. Osnova
 4. Hlavní témata
  prokládaná opakovanou osnovou
 5. Shrnutí
 6. Použité zdroje


Jak prezentovat

Prezentaci nečtete!!!
Pro více řečníků
Rétorika
Non-verbální komunikace

Grafický návrh


Počet snímků, naplnění snímků


Doporučení


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje