Práce v shellu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Cílem tohoto materiálu je, abyste se zorientovali v základních úlohách týkajících se práce v příkazovém řádku.


Obsah

Pojem shell

 • V obecném slova smyslu pojem shell označuje uživatelské prostředí, které umožňuje uživateli ovládat počítač.
 • V tomto smyslu slova můžeme mluvit o grafickém shellupříkazovém shellu.
 • Ale to je spíše historické vyjádření, dnes použijeme spíše pojem uživatelské rozhraní.


Práce s historií příkazů


Příkazy, přepínače, parametry

ls -l /home
 • Spouštíme příkaz ls s přepínačem -l a parametrem /home.
 • (Zobrazí obsah adresáře /home včetně všech podrobností o souborech.)
Příkaz
Přepínače
uname -r
 • Příkaz uname s přepínačem -r.
 • (Zobrazí verzi kernelu.)
ls -la
 • Více přepínačů můžeme spojit dohromady — výsledek je stejný jako ls -l -a.
 • Příkaz ls s přepínači -l-a.
 • (Vypíše soubory v aktuálním adresáři včetně skrytých.)
cp --help
 • Příkaz cp s přepínačem --help.
 • (Zobrazí nápovědu k příkazu cp.)
Parametry
cp soubor1 soubor2
 • Příkaz cp s parametry soubor1soubor2.
 • (Vytvoří kopii souboru soubor1 s názvem soubor2.)

Spouštění příkazů jako správce

sudo fdisk -l
Pokud napíšete totéž bez sudo, systém vám vypíše, že příkaz neexistuje.
sudo -i
exit

Nastavení hesla

passwd
sudo passwd franta

Odhlášení

exit

Vypnutí počítače

sudo systemctl poweroff


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje