Powershell: Základy

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod

Proč je třeba rozvíjet příkazový řádek?
Díky aliasům můžeme použít
Srovnání s Bashem


Pojmy


Syntaxe


Předávání výstupu

...commandlet... | Get-Member


Aliasy

Get-Alias alias
Get-Alias -Name alias
Get-Alias md

Výstup:

  • md → mkdir


Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
Get-Alias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

dir → Get-ChildItem
ls → Get-ChildItem


Doporučení:

  • Pro ruční práci používejte zkrácené verze příkazů.
  • Skripty pište v plné verzi.


Ovládání Powershellu

V našeptávači můžete použít metaznaky * a ?. Například:

*User

(Bude nabízet commandlety, které mají v názvu User.)

ISE


Verze Powershellu

$PSversionTable
Get-Host | Select-Object Version
$host.version

Při problémech a nefunkčních návodech

Některé commandlety smí použít jen správce!

  • Vyzkoušej spuštění PS jako správce!


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje