Platnost proměnných

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Třídní atributy

Typické použití — počítač instancí
public class Auto {
  private static int pocetAut = 0;

  ...

  public Auto() {
    Auto.pocetAut++;
    ...
  }

  ...
}


Instanční atributy


Příklady: Instanční × třídní atributy

Příklad 1 — Škoda Octavia

 • Množství paliva v nádrži je instanční atribut.
  • Jedna Octavia má jiné množství paliva v nádrži než jiná.
  • Nemá smysl mluvit obecně o množství paliva v nádrži Škody Octavia, protože každý konkrétní automobil má množství paliva aktuálně jiné.
 • Doporučený interval výměny svíček je třídní atribut.
  • Interval platí pro všechny automobily daného typu (dané motorizace).
  • Pokud výrobce interval změní, bude platit opět pro všechny automobily daného typu — i ty už vyrobené, i ty, které teprve vyrobíme.

Příklad 2 — Lak na nehty

 • Množství laku v lahvičce je instanční atribut.
  • Koupím-li novou lahvičku, bude plná. Starší lahvička je již skoro vyčerpaná.
  • Nemá smysl mluvit obecně o množství laku, protože hodnota je pro každou lahvičku jiná.
 • Doporučený odlakovač je třídní atribut.
  • Platí pro všechny lahvičky (instance) daného typu laku.
  • Pokud výrobce změní doporučení, bude platit opět pro všechny instance daného typu — i ty už nakoupené, i ty, které teprve vyrobíme/nakoupíme.


Instanční a třídní atributy — obrázek

Vezměme následující kód:

class Zelva {
  int i = 0;
  static int t = 0;

  void f() {
    int lp = 0;
  }
}

První obrázek popisuje stav před vytvořením první instance:

Var static inst1.png

Druhý obrázek popisuje stav po vytvoření první instance:

Var static inst2.png

Třetí obrázek popisuje stav po vytvoření druhé instance:

Var static inst3.png

Lokální proměnné

Úkol — Co je špatně na následujícím kódu?

Kód má počítat celkovou částku na výplaty.

for (Zamestnanec z : zamestnanci) {
  int celkem += z.getCastka();
}
System.out.println(celkem);

Jak kód opravíte?


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje