Plánování úloh

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Plánování úloh v GNU/Linuxu


Zobrazení seznamu plánovaných úloh

Osobní seznam úloh
crontab -l
Systémový seznam úloh
cat /etc/crontab


Úprava seznamu úloh

Osobní seznam úloh
crontab -e
Systémový seznam úloh
nano /etc/crontab


Správce může pracovat (zobrazit, upravovat,...) s osobním seznamem jiného uživatele připojením parametru -u username:
crontab -u simunek -e
crontab -u xkarel -l


Formát záznamu crontabu

Formát řádku:

minuty  hodiny   den-v-měsíci  měsíc   den-v-týdnu   příkaz

Hodnoty mohou být:

0 3 13 6 1 /cesta/skript
0 3 * * 1 /cesta/skript
0 1 * * 1-5 /cesta/skript
0 1 * * 1,3,5 /cesta/skript
Příklady
0 3 * * * /usr/bin/my-backup-script
0 * * * * /usr/bin/my-backup-script
Vyzkoušejte
* * * * * date >> ~/vystup_cronu.txt


Výstup skriptů

0 5 * * * /usr/bin/skript >/dev/null 2&>1


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje