Netiketa

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání

Nadřazené stránky: CRI

Obsah

Netiketa

Základní „desatero“

 1. Neměl bys používat počítač k tomu, abys škodil ostatním lidem.
 2. Neměl bys bránit ostatním lidem pracovat na počítači.
 3. Neměl bys čmuchat v cizích souborech.
 4. Neměl bys pomocí počítače krást.
 5. Neměl bys pomocí počítače šířit fámy.
 6. Neměl bys používat ani kopírovat program, za který si nezaplatil.
 7. Neměl bys používat prostředky na cizím počítači bez svolení.
 8. Neměl bys upírat ostatním lidem užívat svůj intelekt.
 9. Měl bys myslet na společenské souvislosti programu, který píšeš.
 10. Měl bys používat počítač s respektem a uvážením.
 11. Měl bys znát aspoň základy češtiny, popřípadě jazyka který hodláš používat.

Jazyk

Soukromí

Bezpečnost

Práva

Dobré vztahy

Mail

Šetřete zdroje

Profesionální přístup

Web

Fóra, diskusní skupiny, FAQ

Zdroje

Netiketa sociálních sítí

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje