Návrh IP adres - příklady

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Příklad: Navrhněte IP adresy a masky

Na obrázku máte schéma počítačové sítě s počty počítačů připojených k jednotlivým přepínačům (switchům):

Úkol Návrh sítě 1.png

Navrhněte IP adresy a masky pro všechna zařízení v síti:

  1. máte k dispozici rozsah adres 172.16.0.0/16
  2. máte k dispozici rozsah adres 172.16.0.0/24
  3. navrhněte adresy tak, abyste vyčerpali co nejméně IP adres. (Za předpokladu, že se počty počítačů v budoucnu nebudou měnit.)


Úkol 1: Navrhněte IP adresy a masky

Na obrázku máte schéma počítačové sítě s počty počítačů připojených k jednotlivým přepínačům (switchům):

Úkol Návrh sítě 2.png

Navrhněte IP adresy a masky pro všechna zařízení v síti:

  1. použijte co nejpřehlednější schéma v rozsahu soukromých IP adres (rozsah si vyberte),
  2. navrhněte adresy tak, abyste vyčerpali co nejméně IP adres. (Za předpokladu, že se počty počítačů v budoucnu nebudou měnit.
Rozsah adresy si vyberte tak, aby byl co nejmenší.


Úkoly 2 a 3: Navrhněte IP adresy a masky

Úkol 2

Rozdělte síť: 177.42.136.0/25

Úkol 3

Rozdělte síť: 121.58.228.192/26

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje